Kostenoverzicht

Kostenoverzicht
Dit kostenoverzicht is onderdeel van de algemene voorwaarden en daarmee ook van uw leasecontract.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij specifiek anders vermeld.

Inbegrepen kosten en diensten
Afschrijving
Rente
Verzekering BA/Casco
Inzittendenverzekering
Vervangend vervoer (binnenland na 24 uur)
Reparaties & onderhoud
Banden
Levering Laadpas

Diversen
Bij voortijdige inlevering van de Auto door klant op locatie van leasemaatschappij wordt 35% van de resterende leasetermijnen in rekening gebracht
Administratiekosten voor contractovername andere debiteur - €250
Administratiekosten voor het doorbelasten van een bekeuring - €10
Inspectiekosten bij inlevering niet gereinigde auto - €120
Autotransport - €150
Kosten meer en minder kilometers
Bij afwijking van de jaarlijkse aantal gereden kilometers wordt een meerprijs en een minderprijs per kilometer gerekend. Deze verschilt per auto en is terug te vinden in uw leasecontract. Bij een afwijking van meer dan 10% over het aantal gereden kilometers zal een herberekening van de leaseprijs plaatsvinden.

Incassotraject
Bij een niet-succesvolle incasso wordt direct een geautomatiseerd incassotraject gestart. Dit houdt in dat binnen een week wordt verzocht het openstaande bedrag alsnog over te maken, waarna een aanmaning volgt. Mocht onverhoopt de betaling niet hebben plaatsgevonden dan zal de auto opgehaald worden.
Inzet recherche voor achterhalen locatie auto - €1.000
Te laat inleveren (plus leaseprijs over extra periode) - €250
Administratiekosten bij niet geslaagde automatische incasso - €25

Schade tijdens de leaseperiode
De hoogte van het eigen risico is bepaald in het leasecontract voor zowel (ruit)schade als diefstal.
Schade aan banden en lekke banden vallen onder het eigen risico. Indien de banden als gevolg daarvan dienen te worden vervangen, dan brengen wij de volgende kosten in rekening:
bij een restprofiel tussen 8 mm en 6 mm: €300
bij een restprofiel tussen 6 mm en 4 mm: €200
bij een restprofiel tussen 4 mm en 2 mm: €100

Schade bij inname
Tijdens de inname wordt een schaderapport opgemaakt. Aan de hand van dit rapport wordt bepaald of en zo ja, welke schades in rekening worden gebracht aan de klant. De leasemaatschappij maakt onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele schades. Voor het juist vaststellen van het innamerapport is het van belang dat de auto van binnen en buiten schoon wordt ingeleverd.

Wel acceptabel
Ondiepe krassen die door polijsten kunnen verdwijnen, met een lengte van max 10 cm, max 1 per deel
Lichte schaafplekken die door polijsten kunnen verdwijnen.
Schaafplek op een bumper van max 2x5 cm, maximaal 2 per bumper
Deukjes met een max doorsnede van 2,5 cm, max 1 per carrosseriedeel
Steenslag door normaal gebruik

Niet acceptabel
Schades die buiten de richtlijnen van acceptabele schades vallen
Gebroken en beschadigde spiegels
Aantasting van de lak die niet door polijsten kan verdwijnen
Beschadigingen van binnenuit ontstaan
Gescheurd of gebroken verlichtingsglas
Ster, scheur of put in de voorruit
Beschadigde band
Gescheurde of ernstig beschadigde velg of wieldop
Brandgaten, scheuren en gaten in dashboard en/of bekleding
Sterk vervuild interieur

Zorg er s.v.p. voor dat alle niet acceptabele schades zijn gemeld voordat de auto wordt ingeleverd. Mochten er bij inlevering toch nog niet gemelde, niet acceptabele schades aanwezig zijn, dan brengen wij u deze conform het innamerapport in rekening.